Poskytujeme veškeré notářské služby. Můžete se na nás vždy mimo jiného obrátit, např. ve věci zřízení nadace či nadačních fondů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev, osvědčení skutkové děje a stavu věci, osvědčení o předložení listiny, úpravě spoluvlastnictví, protestaci směnek, oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, svěřenského fondu, vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích, určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti, či opisy diplomů.