Vytváříme Vám smlouvy, které si jako snoubenci či manželé můžete ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství či v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Provádíme poradenství, jaký majetkový režim by pro Vás byl v dané situaci nejvhodnější. Po sepsání manželské smlouvy zaevidujeme smlouvu do Centrální evidence manželských smluv a případně na základě Vaší žádosti do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veřejně přístupný a manželé či snoubenci se mohou těchto smluv vůči třetím osovým vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny.