Zajišťujeme ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) či ověření pravosti podpisu (legalizace), kdy ověříme, že fyzická osoba před námi listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala svůj podpis, který se na listině nachází, za vlastní.

Jako kontaktní pracoviště Vám z informačního systému CZECH POINT poskytneme výpisy ze stanovených veřejných rejstříků, veřejných seznamů či evidencí zejména:

- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Autorizované konverze dokumentů

Také Vám zajistíme na základě Vaší žádosti výpisy nebo opisy z Rejstříku zástav či potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc není evidována jako zástava. Vyhotovíme Vám na žádost opis ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu či potvrzení o tom, že smlouva není v seznamu zapsána.