Notářka Mgr. Šárka Jihlavcová je pověřena okresním soudem v České Lípě jako soudní komisař k vyřízení pozůstalosti.

K přidělení dochází podle předem stanoveného rozvrhu, čímž je zajištěna nestrannost a nezávislost soudního rozhodování.

Pozůstalostní řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele (vypravitelé pohřbu), a sdělí, co vše bude potřeba pro vyřízení pozůstalosti učinit.